En operation för att ta ut implantaten

Explant Kirurgi

Om explant

En korrekt utförd explant, dvs uttag av bröstimplantat inklusive kapsel, är det första och viktigaste steget att genomgå för att läka från Breast Implant Illness (BII). En majoritet av de kvinnor som lider av BII upplever en reduktion av symptom efter en explantoperation som utförts på ett korrekt sätt, men lindringen av symptom kan ta upp emot ett år så man behöver ha tålamod. Kroppen behöver återhämtning och kommer att genomgå olika faser av detox och läkning. En del kvinnor upplever en omedelbar förbättring av hälsan och en del kvinnor som haft fler och allvarligare symptom får kämpa längre. Det är dock viktigt att veta att de allra flesta känner sig helt friska inom ett par år efter en lyckad explant och en del märker till och med en omedelbar förbättring direkt efter operationen!

Total kapselektomi / ”en bloc”

Om du har BII-symptom så ska kapslarna alltid avlägsnas i samband med explant, så kallad total kapselektomi, oavsett vad det är för typ av implantat. En kapsel formas alltid runt implantatet och ska inte lämnas kvar då den kan innehålla ämnen som silikon, kemikalier, bakterier, celler med kronisk inflammation, tungmetaller svamp och mikroorganismer. Kapseln blir ju ihålig efter att implantaten avlägsnats och det är inte svårt att förstå att hålrummet är ett fin-fint utrymme för allt det vi nämnde innan att frodas. Att lämna kapseln kvar kan orsaka smärta, inflammation, infektion, svullna lymfnoder, autoimmuna sjukdomar osv och göra att man aldrig tillfrisknar helt.

Allra helst ska en så kallad ”En bloc-procedur” göras, vilket innebär att implantaten avlägsnas tillsammans med kapseln intakt i ett stycke, vilket kallas ”En bloc”, själva namnet kommer från franskan. Det innebär att kirurgen gör ett något större snitt under bröstet för att kunna skära loss kapseln mycket försiktigt runt om implantatet. Detta för att inte skada eller göra hål på kapseln och därmed minska risken för eventuell kontaminering. Detta är extra viktigt om implantatet har någon typ av ruptur eller läckage. Om kirurgen gör ett snitt och avlägsnar implantaten först och därefter avlägsnar kapslarna utan att lämna rester kvar så kallas det ”Total kapselektomi”. Det finns fall då en En bloc-operation kan vara väldigt svår att utföra och det krävs både tid, tålamod och erfarenhet av en kirurg att göra den typen av operation. I de fall då vävnaderna vuxit sig samman så pass mycket och en En bloc-operation kan innebära punktering av lungan så kan det bli så att små kapselrester behöver lämnas kvar mot bröstväggen. Där är det viktigt att du har en dialog med din opererande kirurg innan där ni pratar igenom olika scenarion och även dina önskemål.

I den här videon visar och berättar kirurgen Dr Feng, från USA hur en explant går till. Hon är en av de ledande explantkirurgerna i världen och följer sina patienter noga efter hon utfört explant.

OBS! Varning för grafiskt innehåll.

I denna video berättar kirurgen Dr Chun, från USA om definitionen av En bloc-explants. Även Dr. Chun är världsledande inom explantoperationer och delar med sig av sina kunskaper i många videos och inlägg i sina sociala medier.

Välj rätt kirurg

Det är otroligt viktigt att välja rätt kirurg för explant. En del kirurger vill inte ens erkänna att Breast Implant Illness existerar och en del kan argumentera för att varken en En bloc- eller en total kapselborttagning är nödvändig. Välj inte en sådan kirurg, även om denne erbjuder dig ett lägre pris eller försäkrar dig om att allt du läst på om detta är strunt. Vissa kirurger kan till och med försöka få dig att tro att kapseln är något bra för kroppen att lämna kvar. Vilket det inte under några omständigheter är.

Ett skäl till att en del kirurger vill undvika En bloc eller Total kapselektomi är för att den typen av operation kräver en högre kirurgisk skicklighet, tar längre tid att utföra och för att den kräver narkos vilket innebär högre risker. Men har du BII-symptom och mår dåligt så är en korrekt utförd explant helt väsentlig för att du ska kunna bli frisk.

Hitta en kirurg som är skicklig och helst erfaren av att utföra En bloc-explants, samt bekväm med att dokumentera sitt resultat. Du behöver vara påläst inför ett möte med en kirurg och våga ställa krav. Säkra att din explant kommer vara korrekt utförd så att du har möjlighet att läka och slipper genomgå en ytterligare operation längre fram.

Hur hittar jag rätt kirurg?

Norden har ett begränsat utbud av skickliga och erfarna explantkirurger tyvärr, men kunskapen om Breast Implant Illness ökar för varje dag och fler och fler kirurger börjar inse vad som krävs för att hjälpa allt fler drabbade kvinnor att läka. I Facebookgruppen Breast Implant Illness NORDIC under ”Filer” listas de kirurger som i dagsläget rekommenderas av andra drabbade kvinnor för explants i Norden. Dock så är det så att det går fort i svängarna och att vissa kirurger helt enkelt ändrar sina åsikter om BII och explant, så för rätt kirurg just i detta nu, så rekommenderas att själv eftersöka och efterfråga aktuell information i Facebookgruppen. Du kommer få många svar och märka att vissa kirurger är mer populära än andra för en explant.

Bra att ha koll på inför din operation

i

Kräv dokumentation

Bra kirurger har som rutin att dokumentera implantaten efter operationen. Oftast i form av foto där både implantat samt kapslar redovisas tydligt (helst både tillsammans och var för sig). Allra bäst är naturligtvis om du själv får titta på implantaten med kapseln på och få se och till och med filma när kirurgen avlägsnar kapseln. På så sätt kan du se att det inte finns något läckage och hur det ser ut inuti din kapsel. Det brukar vara skönt att veta så att man känner sig säker på att operationen var lyckat utförd och att man kan fokusera på att gå framåt i sin läkningsresa. 

r

Vill du behålla implantaten efter op så är de dina!

Implantaten är dina, du har betalt för dom och har rätt att behålla dom om du vill. För många kan det vara skönt att själv kunna titta på de rengjorda implantaten och se att det verkligen inte fanns några sprickor eller andra skador på. En del implantat har t ex luktat väldigt stark doft av kemikalier och det kan vara viktigt att få uppleva det så att man kan förstå varför man faktiskt blivit sjuk. 

w

Kom ihåg att du är en betalade kund som alla andra!

Vi vet, det kan kännas som att man är en ”jobbig” patient. Att man vill ha saker på ett visst sätt, besvärar med ”dumma frågor”, oroar sig, ställer krav som andra tycks strunta i och söker svar som ingen annan gör. MEN – glöm inte bort att kirurgen har betalt för att göra den här operationen på dig och därmed är hen ansvarig för dig under och strax efter operationen och även strax innan op, den morgonen du kliver in på kliniken innan du lägger dig på operationsbordet. Det är väldigt viktigt att du är bekväm då och att du rett ut allt som kan redas ut och att du är transparant med dig kirurg. 

U

Var medveten om att prover kan tas på kapslarna

Det finns prover som kan tas på kapslarna efter att de opererats ut. Det behöver du gå igenom med din kirurg innan operationen så att hen kan skicka remiss och ha provtagningsmaterial tillgängligt på operationsdagen. Vissa prover kan vara ganska dyra. Till exempel så kan kirurgen skicka kapslarna till laboratorium för att se om de t ex innehåller inflammation eller bakterier. Test för BIA-ALCL kan också göras på kapslarna och/eller eventuell vätska som finns innanför kapseln.

N

Förbered dig inför explant

Det finns sätt att förbereda sin kropp på operationen genom att t ex få i sig så bra näring som möjligt, både i form av kost men även tillskott. Under Utbildning samt Läkning & Detox finns det nyttig information kring hur man kan förbereda sig inför en explant och hur man kan stötta kroppen både innan och efter operationen.

Sök stöd i communities

Vi är många kvinnor som har drabbats av BII. Du är inte ensam och det finns mycket kunskap och stöd att hämta. Under Community finns länkar till flera olika Facebookgrupper där du kan hitta medsystrar från hela norden men också i världen.