Vad är

BIA-ALCL

LITE kort om BIA-ALCL

BIA-ALCL är en cancer i immunsystemet som orsakas av implantat. BIA-ALCL står för Breast Implantat Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, som på svenska blir: Bröstimplantatassocierat Anaplastiskt Storcellslymfom.
På den här sidan kommer du kunna hitta en del statistik och siffror, du kommer även att hitta länkar till studier, fakta och källor. Vi vill åter igen berätta att vi är inte läkare och ger inga medicinska råd, det vi däremot uppmuntrar till är att du bör söka hjälp hos en läkare om du har symptom som du tror kan härledas till dina bröstimplantat. En tidig diagnos av BIA-ALCL förbättrar överlevnadschanserna!

Första fallet av BIA-ALCL beskrivs

Den första studien om BIA-ALCL publiceras

rapporterade Amerikanska FDA att det fanns en möjlighet att implantat kunde orsaka BIA-ALCL

"Erkände” WHO BIA-ALCL som ett lymfom och riktlinjer för diagnostisering och behandling togs fram

Vilka sYMPtom kan BIA-ALCL ge?

 • Bröstsvullnad
 • Smärta i bröstet
 • Serom/vätskeansamling kring bröstimlantat
 • Rodnad
 • Förändrad känsel i bröstet
 • Knölar i bröst eller armhåla
 • Svullna lymfkörtlar
 • Klåda på eller runt brösten
 • Asymmetri i brösten eller förändrat utseende
 • Utslag på huden på eller runt om brösten
 • Bröstet blir hårt
 • Trötthet
 • Viktminskning
 • Nattsvettningar

 

Hur vanligt är Bia-alcl? 

Min kirurg säger att det knappt existerar och därför inte ska oroa mig

Lista på konfirmerade fall av BIA-ALCL i världen var i januari 2020 885 kvinnor. Och 34 av dem har avlidit. I Sverige hade vi då haft 6 fall, varav 2 av kvinnorna har avlidit. Det vi vill förmedla här på webbplatsen är en medvetenhet hos varje individ. En medvetenhet om bröstimplantat och dess potentiella biverkningar. Dels för att man ska kunna göra informerade val gällande sin kropp. Men också för att man ska vara medveten om att risken att drabbas av BIA-ALCL ändå finns och därför är en av potentiella biverkningar som en bröstförstoring kan ge. Vi vill även öka medvetenheten om att siffrorna skiftar och att kirurger i andra delar av världen trots allt ändå påtalat att man i dagsläget inte vet de exakta siffrorna på hur många som kommer att drabbas. Att sannolikheten att drabbas blir större och att siffrorna skiftar. Vi vill också att varje individ ska vara medveten om vilka symptom BIA-ALCL kan ge, detta för att de behöver kännas igen så att man vet när man behöver söka vård.

VARFÖR drabbas vissa?

Siffrorna som visar risken att drabbas av BIA-ALCL har man ändrat lite under de senaste åren som vi nämnde ovan. Kirurger här i Norden fortsätter gärna att säga att BIA-ALCL är extremt ovanligt. Men ute i världen ser man en tydlig ökning. Ingen kan säga hur siffrorna kommer se ut om 10-20 år och vad de kommer att sluta på. På BIA-ALCL konferensen som hölls i Rom Okt 2019 så påtalar experter detta, jämför statistik och diskuterar sjukdomen. HÄR hittar du den. Och även längre ner på sidan.
Det man vet är att texturerade implantat verkar spela in en roll i vilka som drabbas. Hittills har inga fall där endast SLÄTA implantat varit inblandade, utan har personen haft släta implantat vid insjuknandet så har hon haft texturerade implantat innan de släta opererades in.

Varför orsakar vissa texturerade implantat BIA-ALCL?

I dag är forskarna oense om VARFÖR texturerade implantat kan orsaka BIA-ALCL, men det finns två teorier:

 • En teori är att den texturerade ytan på implantaten orsakar kronisk inflammation och i vissa kvinnor utvecklas den till lymfom.
 • En annan teori är att texturerade implantatens yta är mer mottagliga för att det ska fastna bakterier och att dessa lättare får fäste och växer och skapar sk ”biofilm” vilket är en typ av  bakteriesamhällen, dessa skapar inflammation och leder till lymfom.
 • Ju högre grad av texturering på implantaten desto större risk att utveckla BIA-ALCL
 • Genetiska faktorer tycks spela in. Vissa genetiska mutationer i synnerhet.
 • Man har också sett att risken ökar för ju längre man haft implantaten.

åter till Statistik

År 2015 så sades det att risken att drabbas av BIA-ALCL var:

1:500 000 till  1:3 000 000

Nuläget för hur stor risken bedöms att drabbas av BIA-ALCL för den som har texturerade implantat bedöms vara:

USA
1:3817 till 1:30 000

Australien & Nya Zeeland
1:1000 till 1:10 000

Nederländerna 
1:6900

Canada
1:24 000

www.plasticsurgery.org för vårdpersonal så är siffrorna i nuläget

1:2 207 till 1:86 029

Detta beror alltså på vilken typ av implantat man har, därför är spannet så brett.

NÄR UTVECKLAS BIA-ALCL?

 • BIA –ALCL utvecklas vanligen efter minst 8-10 år.
 • Det dokumenterat att enstaka patienter drabbats efter endast 8 månader.
 • Efter ca 11 år med implantat stiger risken att drabbas.

Kapselns vara eller icke vara

 • Det finns fall där det endast funnits BIA-ALCL i kapseln och inte i omkringliggande vätska
 • Det finns fall där BIA-ALCL bildats i kapsel som lämnats kvar EFTER att bröstimplantaten avlägsnats och kapseln lämnats kvar
 • Det finns TRE kända fall där patienterna haft grav kapselkontraktur, genomgått explant med kapsulektomi men ÄNDÅ fått BIA-ALCL
 • Det finns inga fall där patienter med släta implantat har utvecklat BIA-ALCL. Om patienten haft släta implantat vid insjuknandet så hade hon innan dess haft texturerade implantat som bytts ut till släta.

Vart finns hjälp att få?

Om du misstänker att du kan vara drabbad av BIA-ALCL så kan du kontakta din kirurg/klinik som en gång utförde din bröstförstoring. Hen kan undersöka dig och skriva en remiss vidare om det behövs. Vissa kliniker har ultraljud på plats och kan se om det t ex finns vätska kring implantatet.
Du kan även själv kontakta en bröstmottagning och beskriva dina symptom och din oro och få hjälp där igenom.
Du kan också kontakta din ordinarie vårdgivare, tex din vårdcentral för att de ska skicka remiss vidare till en bröstklinik. Det viktiga är att du söker hjälp om du misstänker att du har BIA-ALCL.

Bra länkar om BIA-ALCL

I dessa länkar hittar du även källorna till informationen och siffrorna som presenteras här på sidan.

Läkartidningen

Länk från Läkartidningen i början av 2019.
Klicka HÄR för att komma till länken.

BIA-ALcl konferens 2019

BIA-ALCL konferensen I Rom, oktober 2019

Klicka HÄR för att komma till sidan!

AESTHETIC SURGERY JOURNAL

Aesthetic Surgery Journal, Volume 39, Issue Supplement_1, March 2019, Pages S3–S13.
Klicka HÄR för att komma dit!

uppdatering från BIA-ALCL konferensen

En uppdatering till konferensen i Rom som ägde rum i oktober 2019, uppdateringen publicerad 3/3-2020.
Klicka HÄR för att se den!

BIA-ALCL.com

En bra uppdaterad sida med relevant information. 
Klicka HÄR för att komma dit.

Statistik

Länk till statistik på BIA-ALCL och implantatstyper etc.
Klicka HÄR för att komma dit!

Plasticsurgery.org

Bra länk med fakta.
Klicka HÄR för att komma till sidan!

Global Facebookgrupp

En av de största Facebookgrupperna för drabbade av BIA-ALCL men också för de som vill lära sig mer. Klicka HÄR för att komma till gruppen.

Facebookgrupp för patienter & läkare

I den här gruppen så är drabbade kvinnor medlemmar, men också kirurger världen. De delar med sig av studier, nya fakta men man kan också lägga ut frågeställningar och få svar. Klicka HÄR för att komma dit.

Q&A's på FDAs webbplats

Frågor och svar på FDS’s webbplats. Klicka HÄR för att komma dit.

Misstänker du att du har BIA-ALCL eller har symptom som skulle kunna vara det så är vårt råd att du söker hjälp på passande instans! Detta för att du ska kunna få träffa en läkare för undersökning, utredning och behandling.